OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep internetowy premiumrosa.pl przywi膮zuje szczeg贸ln膮 wag臋 do poszanowania prywatno艣ci Kupuj膮cych. Respektuj膮c Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, sklep internetowy premiumrosa.pl starannie dobiera i stosuje odpowiednie 艣rodki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia nale偶ytej ochrony przetwarzanych danych.
 2. Informacje o przetwarzaniu plik贸w cookie znajd膮 Pa艅stwo pod adresem:
  premiumrosa.pl/polityka-prywatnosci/
 3. W kwestiach zwi膮zanych z ochron膮 danych osobowych prosimy o kontakt [email protected]
 4. Administratorem danych osobowych zbieranych przez sklep internetowy premiumrosa.pl jest Sprzedaj膮cy.
 5. Dane osobowe s膮 przetwarzane przez Sprzedaj膮cego na podstawie: umowy z Kupuj膮cym, b臋d膮cym jej stron膮, uzasadnionego interesu (np. w celu kontaktu z potencjalnym klientem pozostawiaj膮cym swoje dane osobowe w formularzu kontaktowym), obowi膮zk贸w prawnych wynikaj膮cych z przepis贸w prawa (np. z uwagi na przepisy o rachunkowo艣ci), zgody, je偶eli zostanie udzielona (np. w celu wysy艂ki newslettera).
 6. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne, jednak niezb臋dne dla realizacji zam贸wienia, czy te偶 w celu kontaktu.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych mo偶e by膰 wycofana w dowolnym momencie.
 8. Odbiorcami danych osobowych s膮 upowa偶nieni pracownicy Sprzedaj膮cego oraz podmioty 艣wiadcz膮ce us艂ugi dla Sprzedaj膮cego, przy czym takie podmioty zawar艂y ze Sprzedaj膮cym umowy powierzenia zobowi膮zuj膮ce do nale偶ytej ochrony danych osobowych i ich przetwarzania wed艂ug 艣cis艂ych wytycznych Sprzedaj膮cego.
 9. Dane osobowe nie s膮 przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Dane s膮 przechowywane przez czas niezb臋dny dla realizacji cel贸w, dla jakich zosta艂y zebrane, tj. przez czas realizacji zam贸wienia, czas wskazany w przepisach prawa, a w przypadku roszcze艅 鈥 do czasu ich wyja艣nienia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, dane b臋d膮 przechowywane do czasu jej wycofania.
 11. Kupuj膮cemu przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce prawa w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych prawo dost臋pu do danych, ich sprostowania, usuni臋cia, przeniesienia a tak偶e prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych.